EPSON TM-M30 OPTION fixation pour tabets noir (Art-Nr.: 3980)
EPSON TM-M30 OPTION fixation pour tabets noir
pour tablets 304 - 358 mm (diagonal)
pour tablets 7.0 - 10.4 mm (épaisseur)
pour tablets 304 - 358 mm (diagonal)
pour tablets 7.0 - 10.4 mm (épaisseur)
CHF 77.00
excl. TVA.